Portrait of Archibald Loudon Snowden

Centennial Exhibition
Advanced
Portrait of Archibald Loudon Snowden

Item Info

Item No: c170064
Title: Portrait of Archibald Loudon Snowden
Additional Title: Archibald Loudon Snowden
Series: William Curtis Taylor Portrait Photographs
Media Type: Albumen Prints
Notes: 20 x 17 cm.
Notes: Centennial portrait gallery, representative men of Philadelphia.
Notes: Mounted on backing board.
Creator Name: William Curtis Taylor